Leśny „Crime” (3) i ofiara dla Slendermana

Czy nosisz w sobie doświadczenie bycia nękanym/nękaną w czasach szkolnych? Czy rozumiesz czym jest przemoc werbalna lub niewerbalna wyrządzona przez osobę, którą uważałeś/uważałaś za bliską? Czy od czasu do czasu wracają do Ciebie wspomnienia poczucia niesprawiedliwego odrzucenia, zmowy przeciwko Tobie, knucia za Twoimi plecami?